Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

youaresonaive

I wierzyć mi nie chciałeś, gdy Ci obiecywałam, że ten ból ustąpi i że kiedyś ta Twoja pierwsza miłość śmieszna Ci się wyda i jedyne, co Ci po niej pozostanie, to ten przeceniany przymiotnik „pierwsza”. Bo ważniejsze są miłości następne, a najważniejsza jest i tak zawsze ta ostatnia.

— na fejsie z moim synem
Reposted fromhysterie hysterie viakomplikacja komplikacja
youaresonaive
7722 8c7a
Reposted frommisza misza viaumierajstad umierajstad
youaresonaive
5465 c8dc
youaresonaive
8046 14ef 500
Reposted fromkarahippie karahippie viaEtien Etien
7829 5052
Reposted fromLittleJack LittleJack viaEtien Etien
youaresonaive
4343 177b
(…) było mi już wszystko jedno, a może byłem nawet dalej: już poza rozpaczą i już poza gniewem. Ludzie nie wiedzą naprawdę, ile obojętności jest w nich i jak bardzo obojętne może się wszystko stać pewnego dnia; i dobrze, że nie wiedzą.
— Marek Hłasko
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viaEtien Etien
youaresonaive
8152 5ada 500
Barcelona
Reposted frompeper peper viaEtien Etien
youaresonaive
Reposted fromtfu tfu viaEtien Etien
0403 e9f8
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaEtien Etien
youaresonaive
Kalaloch Beach, WA
Reposted fromkasjencja kasjencja viaEtien Etien
youaresonaive

Nig­dy nie miej skru­pułów po­wie­dzieć mężczyźnie, co o nim myślisz. Mężczyżni są ok­ropnie za­rozu­miali. I tak nie uwierzą, jeśli się mówi o nich coś niepochlebnego. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viapodkreslajmnie podkreslajmnie
youaresonaive
8233 413e
Andrzej Kotański "Wiersze o moim psychiatrze"
Reposted frombractwosamopogardy bractwosamopogardy viamefir mefir
youaresonaive
0874 2b86
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viamefir mefir
youaresonaive
Wyobraźmy sobie jak ubogi byłby słownik przeciętnego Polaka bez prostej kurwy. Idziemy sobie przez ulicę, potykamy się nagle i mówimy do siebie: 'Bardzo mnie irytują nierówności chodnika, które znienacka narażają mnie na upadek. Nasuwa mi to złe myśli o władzach gminy'. Wszystkie te i o wiele jeszcze bogatsze treści i emocje wyraża proste 'O kurwa!', które wyczerpuje sprawę. Gdyby Polakom zakazać kurwy, niektórzy z nich przestaliby w ogóle mówić, gdyż nie umieliby wyrażać inaczej swoich uczuć.
— Jan Miodek
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamefir mefir
youaresonaive
nie ma miejsca na fochy jest miejsce na miłość
— :3
Reposted fromaviee aviee viapodkrawatem podkrawatem
youaresonaive
youaresonaive
youaresonaive
youaresonaive
Chciałabym odebrać w środku nocy telefon od Ciebie i usłyszeć, że do mnie jedziesz. Tak po prostu, bez żadnego "cześć" i pytania, czy możesz przyjechać. Po prostu: "Jadę do Ciebie".
— Co noc na to czekam. I z każdą kolejną nocą przestaje w to wierzyć..
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl