Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

youaresonaive
To był długi tydzień. Już w środę wydawało mi się, że nie dożyję soboty.
— Stephenie Meyer
Reposted fromtobecontinued tobecontinued
youaresonaive
13 lipca 1970, Szymborska do Filipowicza:
Poza tym mam stale wrażenie, że Ci czegoś ważnego nie powiedziałam. Jest to uczucie, które się zawsze powtarza, kiedy jesteś daleko. Czy śpisz na materacu, oczywiście przedtem nadmuchanym? Czy nie palisz na czczo? Jak się czuje p. M.? Pozdrów wszystkich! Śpij dobrze! Unikaj słońca! Itd.! Muszę się o Ciebie trochę martwić, bo to należy do całokształtu uczuć, jakie żywię do Ciebie, niezależnie od tego, czy jesteś goły czy w ubraniu, w kapeluszu czy bez.
Reposted fromstepywilcze stepywilcze
youaresonaive
9479 5609 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
youaresonaive
9462 19a6 500
Świetlicki na każdą nie-pogodę
Reposted fromautosennosc autosennosc
Samemu może i dobrze się mieszka, ale zasypia fatalnie.
— Piotr Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie (via plastikowe)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia vianataliana nataliana
youaresonaive
8461 2027
Reposted frombanitka banitka vianataliana nataliana
youaresonaive
youaresonaive
youaresonaive
Poza tym bez zmian
Dużo śpię i gram w jakieś gry
Tyle to już trwa
Mija tysiąc sto i trzy dni.
— Miasto Chopina- Sorry Boys
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
youaresonaive
8426 0570
Reposted fromShini Shini viakentoquer kentoquer
youaresonaive
Mówili: pij wina tylko dobre i z zaufanymi ludźmi. Tak więc, proszę Pana, piję sama. 
— Joanna Dams
Reposted fromimpulsivee impulsivee via13-days 13-days
youaresonaive
Reposted fromwspomnienie wspomnienie via13-days 13-days
8288 f313 500
youaresonaive
Największym problemem komunikacji jest to, że nie słuchamy, by zrozumieć. Słuchamy, by odpowiedzieć.
Reposted fromxalchemic xalchemic via13-days 13-days
youaresonaive
7691 0e69
Reposted fromsheerheartattack sheerheartattack via13-days 13-days
youaresonaive
Jestem chora na ''wszyscy są ode mnie lepsi''...
— przewlekle chora
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze via13-days 13-days
1767 48e7
Reposted frominsanedreamer insanedreamer via13-days 13-days
youaresonaive
5960 3b95
Reposted frombanitka banitka via13-days 13-days
youaresonaive
Z roku na rok nauczyłem się pragnąć coraz mniej.
— Dino Buzzati - Pustynia Tatarów
Reposted frommoonlitsky moonlitsky via13-days 13-days
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl