Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2019

youaresonaive
Są tematy o których lepiej się milczy obok siebie, niż rozmawia na odległość. 
— Wiadomości nigdy nie wysłane
Reposted fromegzystencja egzystencja viaEtien Etien
youaresonaive
2184 9713
Reposted fromretaliate retaliate viaEtien Etien
9761 b9b6
Reposted fromancientsoul ancientsoul viaEtien Etien
youaresonaive
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viaEtien Etien
youaresonaive
A teraz zaczyna się tajemnicza, ekscytująca, boleśnie intrygująca rzecz: zmiana.
— Sándor Márai
Reposted frommesoute mesoute viaEtien Etien
youaresonaive
3272 6765 500
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaEtien Etien
youaresonaive
Przepraszam, że Cię odepchnęłam. Zrobiłam to ze strachu. Że tak Cię potrzebuję.
— "You" (2018)
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaEtien Etien
youaresonaive
3371 f9ec
youaresonaive
7931 72d0 500
WHY!?
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viaEtien Etien
youaresonaive
Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viaEtien Etien
youaresonaive
I te krótkie momenty kiedy czułem, że ty czujesz to samo.
— J.L.WIŚNIEWSKI
Reposted frompoolun poolun viaEtien Etien
youaresonaive
6388 b58d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaEtien Etien
youaresonaive
6480 54af 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaEtien Etien
youaresonaive
8409 2640 500
youaresonaive
8250 4238 500
16 czerwca 2019, zachód słońca, Kraków (timelapse), moje
Reposted fromikari ikari viapodprzykrywka podprzykrywka
youaresonaive
My nie potrzebujemy już lepszej technologii, lepszych telefonów. Potrzebujemy więcej uczuć i zachodów słońca.
— Maciej Wiszniewski - "Oczami Duszy"
youaresonaive
2927 82e4
youaresonaive
youaresonaive

kiedy taka dorosła wróciła z pracy,

nakarmiła zwierzęta, zapłaciła rachunki,
odłożyła na miejsce, co miało swoje miejsce
i poszła się myć –
łzy zmieszały się z pianą,
piana mieszała się z parą,
w parze nigdy jej nie szło.

— "Dorosły człowiek ukrywa się w łazience" Kamila Janiak
Reposted fromarumhc arumhc viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
youaresonaive
Francuski poradnik dla kobiet:
1. jeśli robisz to dla zabawy - wypluwaj,
2. jeśli z miłości - połykaj,
3. jeśli chcesz się pośmiać - przed połknięciem wymieszaj w ustach.

Tak właśnie degustuje się wino!
— Perwersyjni.
Reposted fromthesmajl thesmajl viapodkreslajmnie podkreslajmnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl