Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2019

youaresonaive
Mówiłem ci, że była inna niż wszyscy. To, co kieruje życiem przeciętnych ludzi, nie miało dla niej żadnego znaczenia. Postępowała tak, jak czuła, a czuła naprawdę wiele.
— Kate Morton - "Zapomniany ogród"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamarvelous marvelous
youaresonaive
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna
Reposted fromxalchemic xalchemic viamarvelous marvelous
6128 5f6b 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viamarvelous marvelous
youaresonaive
8028 a366 500
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viamarvelous marvelous
youaresonaive
2267 6f54
Reposted fromkarahippie karahippie
youaresonaive
2285 3043
Reposted fromkarahippie karahippie
youaresonaive
2287 0805
Reposted fromkarahippie karahippie
youaresonaive
2459 d401 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa
youaresonaive
9703 725c 500
Reposted fromsavatage savatage viadisheveled disheveled
youaresonaive
8291 2871
Reposted frombatgirl batgirl viamoglismywszystko moglismywszystko
youaresonaive
Pamiętaj, co Ci zawsze powtarzałam: nie angażuj się w zatrzymanie kogoś, kto nie przejąłby się, gdyby Cię stracił.
— K. Bromberg
youaresonaive
Podróżuj. Twórz wspomnienia. Twórz przygody. Bo gwarantuję Ci, że mając 85 lat i leżąc na łożu śmierci nie będziesz myślał o wspaniałym samochodzie, który kiedyś kupiłeś, albo o dwudziestu parach designerskich butów, które nabyłeś. Ale będziesz wspominał czas, który przeżywałeś w swoim ulubionym mieście. Noc kiedy się zakochałeś pod niebem pełnym gwiazd. I będziesz wspominał wszystkich wspaniałych ludzi, których spotkałeś na swej drodze. Będziesz wspominał te chwile, kiedy naprawdę czułeś, że żyjesz. I u kresu życia, te wspomnienia będą jedynym wartościowym dobytkiem, który posiadasz.
— znalezione
youaresonaive
youaresonaive
youaresonaive
youaresonaive
youaresonaive
Mój ojciec radził, żeby nigdy nie roztrząsać powodów decyzji, kiedy już klamka zapadnie. 
— Andrew Motion - "Silver. Powrót na Wyspę Skarbów"
youaresonaive
youaresonaive
5682 d32d 500
youaresonaive
0252 1ccc 500
Reposted fromqb qb viaarbuzy arbuzy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl