Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 22 2017

youaresonaive
To nic złego kiedy ktoś zna twoją najgorszą stronę
— piękna i bestia
Reposted fromskonfundowane skonfundowane viacojest cojest
4637 b6f2 500
Reposted fromdivi divi viatwice twice
youaresonaive
Reposted frombluuu bluuu viacojest cojest
youaresonaive
Jest między wami coś magicznego, nie ma co zaprzeczać.
I przez tę magię trudno będzie wam zapomnieć.
— Nicholas Sparks/ widzę, jak trzęsą Ci się dłonie. sam sobie zaprzeczasz
Reposted frombzdura bzdura viacojest cojest
0611 347d 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viakentoquer kentoquer
youaresonaive
7561 8885
Reposted fromnuitlys nuitlys viawiecznosci wiecznosci
youaresonaive
(...) chcę tylko, żebyś uwierzył, że można przyłożyć sobie kochającą rękę do czoła i wtedy spokojnie jest i cicho...
— pan Broniewski, Władysław.
Reposted fromcorvax corvax viapunkahontaz punkahontaz
youaresonaive
youaresonaive
youaresonaive
youaresonaive
9495 7ebf
Reposted fromfeels feels viagorzkiewspomnienia gorzkiewspomnienia
youaresonaive
youaresonaive
youaresonaive
youaresonaive

Znajdź sobie kogoś kto będzie dumny,że ciebie ma.

— 18.58
Reposted fromrisky risky viacomiendolirica comiendolirica
youaresonaive
Moja mała, ja tak tęsknię za Tobą, że mi się w głowie mąci i sam snuję jakieś idiotyczne opowieści. Jeśli nie wrócę do Ciebie to chyba umrę, a Ty wiesz, że jestem specjalistą w reżyserowaniu nieszczęścia.
— Marek Hłasko
Reposted frompesy pesy viawszystkodupa wszystkodupa
Uwielbiam patrzeć na to jak ślicznie się uśmiecha. Zwłaszcza wtedy, gdy uśmiecha się dzięki mnie.
— (via niewidoczny-smutek)
Reposted fromdivi divi viawszystkodupa wszystkodupa
youaresonaive
                                   * * *
                         Jest mi mdło
                        boli mnie głowa
                       zeschły mi wargi
                        to żaden wiersz
                        po prostu chcę
                         żebyś wrócił
— Szymanowicz (1966)
youaresonaive
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. A przecież żal.
— Ignacy Karpowicz, "Sońka"
Reposted fromcudoku cudoku viawszystkodupa wszystkodupa
8063 9e9e 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl