Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2018

youaresonaive
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
youaresonaive
4584 952d 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamefir mefir
youaresonaive
1848 72df
Reposted fromkarahippie karahippie viawelovekate welovekate
youaresonaive
4298 43b7 500
youaresonaive
9241 4a51 500
Reposted fromelles elles viachceblantao5rano chceblantao5rano
youaresonaive
Boimy się poważnych decyzji, bo trzeba za nie odpowiadać. Marzymy o zmianie świata, ale często w pozycji horyzontalnej. Najbardziej lubimy babrać się w emocjach, pielęgnować nieszczęścia, jakie nam się przytrafiły, cały czas przed czymś uciekając .
— E.Niewińska
Reposted fromswojszlak swojszlak viala-lu la-lu
youaresonaive
2245 d643 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapodprzykrywka podprzykrywka
youaresonaive
Gdzie idziesz? Weź mnie też
Jedyne czego chcę
To mieć widok na Twój dzień

— Kortez - Dobrze, że Cię mam
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
youaresonaive
(...) ludzka pamięć jest dziwacznym zjawiskiem. Uparcie przechowuje na zawsze rzeczy, o których chciałoby sie natychmiast zapomnieć.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
5405 442e

September 20 2018

youaresonaive
5162 e8aa 500
Reposted fromlubiew0 lubiew0 viabezemnieomnie bezemnieomnie
youaresonaive
2607 7e93
Reposted fromczterywiekipozniej czterywiekipozniej viala-lu la-lu
youaresonaive
youaresonaive
"Ale dlaczego właśnie on?'" (...) A gdy pod prysznicem mył moje włosy, to pomyślałam, że znam go od zawsze. I potem w łóżku chciałam mu to wyszeptać do ucha, ale on wcale nie chciał słuchać. Dotykał ustami moje wargi mniejsze i większe, podczas gdy ja - w zupełnym zapomnieniu - nieświadomie raniłam go zębami. Do krwi. I w tej chwili jego ostatecznej, gdy ja, tak w nim rozsmakowana, poczułam, jak konwulsyjnie drży, to zrozumiałam nagle, czym jest największa bliskość. I rano mu o tym opowiedziałam. I teraz już chcę mu to zawsze opowiadać. Dlatego właśnie on. Rozumiesz?
— Janusz L. Wiśniewski "Moja bliskość największa"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
youaresonaive
Czuję się połknięta, przetrawiona i wytrawiona z godności, a potem zwymiotowana. To boli, tak bardzo, że niekiedy wyję z bólu.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
youaresonaive
6323 d8a7
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola
youaresonaive
Pragnął, aby wszystko było jak dawniej. Coś w środku mówiło mu jednak, że na dłuższą metę nic w życiu nie zostaje takie jak dawniej i że moment, w którym człowiek zaczyna sobie zdawać z tego sprawę, stanowi smutną granicę dorosłości, po jej przekroczeniu zaś zawsze czuje się odrobinę nieszczęśliwy.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromwagabunda wagabunda viagdziejestola gdziejestola
youaresonaive
6107 5b15
Reposted frommyname myname viagdziejestola gdziejestola
0190 df8c 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viagdziejestola gdziejestola
youaresonaive
3786 74ef
Reposted from4777727772 4777727772 viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl