Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2018

youaresonaive
3928 135f
Reposted from4777727772 4777727772 viawszystkodupa wszystkodupa
youaresonaive
5615 ed0a 500
Reposted fromGIFer GIFer viawszystkodupa wszystkodupa
6643 fc3c

missmonroes:

Marilyn Monroe photographed by John Florea on the set of  How to Marry a Millionaire (1953)

Reposted fromLittleJack LittleJack viawszystkodupa wszystkodupa
0415 59f0 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viagdziejestola gdziejestola
youaresonaive
3475 950f
Reposted fromkarahippie karahippie viagdziejestola gdziejestola
youaresonaive
To zawsze jest ich wybór. Są dorośli, mają dowody osobiste, NIP-y, numery PESEL, mózg i rozsądek. Jeśli sami wyłączyli sobie te dwa ostatnie, to nie jest już mój problem.
— Jakub Żulczyk - "Ślepnąc od świateł"
youaresonaive
2946 22f2
youaresonaive
youaresonaive
A głębia spojrzenia oznacza, że ktoś przeżył więcej, niż miał ochotę.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viawszystkodupa wszystkodupa
youaresonaive
8128 c7c9
youaresonaive
8484 2527
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawszystkodupa wszystkodupa
youaresonaive
Masz tylko jedno życie. Znajdź czas by być szczęśliwy.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom

May 24 2018

5000 4f0c 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viatake-care take-care

May 23 2018

youaresonaive
Mąż, przyjaciel, kochanek zawsze powinien być jedną osobą.
Reposted fromte-quiero te-quiero viawszystkodupa wszystkodupa
youaresonaive
9522 f984
Reposted fromkatalama katalama viarealytruth realytruth
youaresonaive

Ten, kto walczy z potworami, niechaj baczy, by sam nie stał się potworem. Gdy długo spoglądasz w otchłań, otchłań patrzy też na ciebie. 

— Friedrich Nietzsche - Poza dobrem i złem
youaresonaive
6919 672c 500
Anke Grunow
Reposted fromPoranny Poranny viastepywilcze stepywilcze

May 22 2018

youaresonaive
5878 1a37
Reposted from4777727772 4777727772 viagdziejestola gdziejestola
youaresonaive
7366 6295 500
youaresonaive
Nic tak dobrze nie robi na głowę, jak zmiana otoczenia.
— Znalezione
Reposted fromsummerkiss summerkiss viakomplikacja komplikacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl