Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

youaresonaive
3145 0cf9
Reposted fromlaters laters viarisky risky
youaresonaive
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Reposted fromislandinthesun islandinthesun viagoszko goszko
youaresonaive
9379 53ff
Reposted fromNajada Najada viagoszko goszko
youaresonaive

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viagoszko goszko
youaresonaive
Prawdziwy związek to nie symbioza, ale współpraca dwóch wolnych, świadomych istot.
— A. Jodorowsky
Reposted fromstonerr stonerr viagoszko goszko
7225 fc0b 500
Reposted fromkimik kimik
youaresonaive
6960 54c0 500
szymborska
youaresonaive
"Może kiedyś, po latach
Jednak szepnę nieśmiało
"Kiedyś, tamtego lata
Strasznie panią kochałem"
A ty przerwiesz w pół zdania
Me wyznania zabawne
"I ja pana kochałam
Wtedy latem i dawniej"
— Michał Bajor - Moja miłość największa
youaresonaive
Tylko nie myśl zbyt mocno, bo zrobisz sobie krzywdę.
— Kate McCarthy, Fighting Redemption
Reposted frommefir mefir viagdziejestola gdziejestola
youaresonaive
5160 7f6d 500
Reposted fromfreakish freakish viakentoquer kentoquer
youaresonaive
W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka, Rozmowy w tańcu
Reposted fromkropki kropki viapodkreslajmnie podkreslajmnie
youaresonaive
8238 6fbb
Reposted fromdisheveled disheveled
youaresonaive
3443 90fc 500
Reposted fromkrzysk krzysk viadisheveled disheveled
youaresonaive
3189 173e 500
Reposted fromkrzysk krzysk viadisheveled disheveled
youaresonaive
youaresonaive

May 23 2017

youaresonaive
Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie.
— Hłasko do Osieckiej
Reposted fromrawwwr rawwwr viagdziejestola gdziejestola
youaresonaive
3523 7fb8 500
Reposted fromsarazation sarazation viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl