Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2018

1667 c8ab

I love everything about this film.

Reposted fromrorqualmaru rorqualmaru viadumbscream dumbscream
youaresonaive
youaresonaive
8403 2b9e
youaresonaive
youaresonaive
Liczy się miłość, kolego, w tym świecie liczy się tylko miłość.
— J. Żulczyk, Zrób mi jakąś krzywdę
youaresonaive

Reposted fromsuzannekhaleen suzannekhaleen viapoppyseed poppyseed
youaresonaive

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromlittlenastything littlenastything viaEtien Etien
youaresonaive
1530 872b 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaEtien Etien
youaresonaive
youaresonaive
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana viaEtien Etien
youaresonaive
(...) Paradoksalnie - gdy masz depresyjną osobowość, lepiej dajesz sobie radę z przewlekłym bólem. Lepiej dajesz sobie radę z sytuacjami, które nie dają nadziei na poprawę.
— Jonathan Franzen (wysokie obcasy nr 15)
Reposted fromrollinsonowa rollinsonowa viaEtien Etien
youaresonaive
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viaEtien Etien
youaresonaive
we mnie
problem jest na pewno we mnie
nie doszukuj się go w sobie
w tobie wszystko jest ok....
— król Podsiadło
Reposted fromstarryeyed starryeyed viamarvelous marvelous
youaresonaive
Jego matka położyła mi ręce na głowie i powiedziała:
- Dziecko, ty kompletnie nie wiesz, co chcesz dalej robić ze swoim życiem.
— Jakub Żulczyk, Radio Armageddon
Reposted fromvaka vaka viamarvelous marvelous
youaresonaive
2060 a337
youaresonaive
- Poza tym to nie zdrada. - A co? - To przerwa w wierności.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
youaresonaive
Chcę cię spróbować raz. A później cały czas.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
youaresonaive
Tak naprawdę wymagania kobiet sprowadzają się do dwóch rzeczy: chcą trochę twojego czasu i twojej uwagi. Chcą czuć, że są dla ciebie ważne. Reszta to dekoracje.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
youaresonaive
8581 85a4 500
rupi kaur
Reposted fromnutt nutt viamoglismywszystko moglismywszystko
youaresonaive
pięknie
rozmawia się całkiem nieźle
i podoba nam dotychczas każdy obejrzany film
we mnie,
problem jest na pewno we mnie
nie doszukuj się go w sobie
w tobie wszytko jest okej
— Dawid Podsiadlo - Nie Ma Fal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl