Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2017

youaresonaive
Nie mówiliśmy dużo, ale dużo między nami się działo.
9800 5ceb 500
0497 3295
Reposted fromjohnkeats johnkeats viacojest cojest
youaresonaive
6359 0b40 500
4352 46b3
Reposted frombrumous brumous viacomiendolirica comiendolirica
youaresonaive
youaresonaive
Jesteś moim zawsze.
youaresonaive
Chłopaku, możesz mieć stado łatwych albo jedną skomplikowaną. Wybieraj.
youaresonaive
Spójrz, jak na nią działasz. 

Patrz tylko, jak ją zmieniasz. 
youaresonaive
youaresonaive
Klucz do dobrego życia: jeśli nie masz zamiaru rozmawiać o czymś w ciągu ostatniej godziny swojego życia, nie czyń z tego głównej życiowej wartości.
— RICHARD CARLSON
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty

October 10 2017

7857 6223 500

melisica:

Love

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss via13-days 13-days
youaresonaive
Reposted fromiminlove iminlove via13-days 13-days
0681 c533
Reposted fromdivi divi viaclerii clerii
youaresonaive
5034 9ace 500
Keith Richards
Reposted frommoralna moralna viaclerii clerii
youaresonaive
1462 6f87 500
Reposted fromtoft toft vianataliana nataliana
youaresonaive
Czy Ty wiesz, że jesteś dla mnie tym, kim nie był nikt 
— (...)
youaresonaive
Po prostu dalej coś do Ciebie czuję, i jestem zazdrosny. Ciesz się życiem, a nie przejmuj mną. Źle się czułem z kimś innym niż Ty. Miałem jakieś wyrzuty sumienia. Lepiej byłoby z Tobą, ale trudno. Lubię z Tobą leżeć. 
— B.
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viacojest cojest
2884 6d5c 500
Reposted frombrumous brumous viacojest cojest
youaresonaive
0283 e106
Reposted fromiwillbefine iwillbefine viaxsneakyx xsneakyx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl