Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

youaresonaive
2393 24c4
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viazulu zulu
6234 f9d1 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viazulu zulu
youaresonaive
Play fullscreen

Noc, a nocą gdy nie śpię 
Wychodzę choć nie chcę spojrzeć na 
Chemiczny świat, pachnący szarością 
Z papieru miłością, gdzie ty i ja 
I jeszcze ktoś, nie wiem kto 
Chciałby tak przez kilka lat 
Zbyt zachłannie i trochę przesadnie 
Pobyć chwilę sam, chyba go znam
1117 06a0 500
youaresonaive
W końcu pokazałeś co jest miedzy nami.
— Jedno wielkie nic.
youaresonaive
2618 86c2
Reposted frompastelowe pastelowe viakentoquer kentoquer
2658 df1f 500
Reposted fromhoppin-hobbit hoppin-hobbit viakentoquer kentoquer
youaresonaive
Reposted fromtwice twice viadumbscream dumbscream
youaresonaive
2396 a9de
Reposted frompalesoap palesoap viagdziejestola gdziejestola
youaresonaive
2192 3612
Reposted fromTangizz Tangizz viagdziejestola gdziejestola
youaresonaive
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem (…) i niech przyjdzie piąta, o ile mamy dalej żyć.
— Szymborska
youaresonaive
- Dlaczego nie powiesz tego od razu ?
- Że co?
- Że chcesz do mnie znów kiedyś przyjść.
— Ingeborg Bachmann - ' Malina '
youaresonaive
youaresonaive
3576 4dc8
Reposted fromTangizz Tangizz viakentoquer kentoquer
youaresonaive
2089 a5f5
Reposted fromTangizz Tangizz viakentoquer kentoquer
youaresonaive
„Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić; odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić i szczęścia, aby mi się jedno z drugim nie popieprzyło”.
— Stephen King
Reposted fromphonbase phonbase viagdziejestola gdziejestola
youaresonaive
5128 a68d 500
Reposted fromkrzysk krzysk viazulu zulu
youaresonaive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl