Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

youaresonaive
Reposted fromweightless weightless viagdziejestola gdziejestola
youaresonaive
9182 6e7e
Reposted fromwazelina wazelina viagdziejestola gdziejestola
2554 0f05 500
youaresonaive
2188 5242 500
youaresonaive
2580 1c43 500
Reposted fromgoszko goszko
youaresonaive

Nikt nie chce być singlem - Jakub Żulczyk

"Nikt nie chce być singlem, bo nikt nie chce zamienić się w potwora, w na stale przyspawaną do własnego pierdolnika emocjonalną kalekę. Człowiek, który zaczyna budować swoje życie na bazie własnej samotności zaczyna się nieodwracalnie psuć. (...)
Przyzwyczajony do swojej samotności człowiek zalepia się w swoim mieszkanku wraz z tonami swoich bambetli, ubrań i książek, tworzy wokół siebie twierdzę przedmiotów i nawyków, z której wyjście jest coraz bardziej niemożliwe; każda osoba, która pojawi się w tej graciarni staje się intruzem, nieproszonym gościem, który jedyne co robi, to brudzi, przestawia przedmioty, a przede wszystkim, jest cały czas, irytująco obecny."
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola
youaresonaive
3182 6349
Reposted fromnfading nfading viagdziejestola gdziejestola
youaresonaive
youaresonaive
Panie podaj mu dłoń, to on potrzebuje wsparcia ..
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
youaresonaive
"Zawsze tak ze mną było. Daj mi coś dobrego, a zniszczę to. Kochaj mnie, a zniszczę ciebie. Nigdy nie czułem, żebym na coś w życiu zasłużył. Nigdy nie czułem, żebym był wart chorej przestrzeni, którą zajmuję. To poczucie naznaczyło wszystko, co kiedykolwiek zrobiłem, widziałem i z czym miałem do czynienia."
— James Frey
youaresonaive
Nie uważasz, że wspaniale byłoby rzucić wszystko i pojechać gdzieś, gdzie nikogo nie znamy?
— Haruki Murakami
youaresonaive
Jak kurwa można udawać, że ktoś Cie nie obchodzi, traktować go tak, ale i tak ukradkiem spoglądać, przyglądać się i emocjonalnie wybuchać w środku. A potem sobie dziewczyno czy chłopaku gdybaj i pluj w brodę za to co zrobiłeś/aś, a raczej za to czego nie.
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viagdziejestola gdziejestola

June 15 2017

youaresonaive
9260 e8c5
youaresonaive
youaresonaive
0136 ff6e 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
youaresonaive

Jeśli rzeczy małe nie będą cię cieszyły, to i duże nigdy nie ucieszą.
— Ania Przybylska
youaresonaive
Fot. Marcin Butryn
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
9877 d1fd
youaresonaive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl