Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

youaresonaive
if you love someone you should let them know
Reposted fromhysterie hysterie viacomiendolirica comiendolirica
youaresonaive
Przyjaźń wymaga dużej ilości taniego alkoholu, długich rozmów do świtu, długich podróży zapchanym pociągiem, a czasem i trzymania za włosy, gdy ktoś rzyga do kibla, choć to ostatnie to raczej w przypadku kobiet. A w miarę upływu czasu coraz trudniej jest poznawać kogoś nowego, bo zamykamy się na takie doznania, stajemy się coraz bardziej cyniczni i podejrzliwi. Nie jesteśmy w stanie już się otworzyć, tak jak to było, kiedy się miało osiemnaście lat. 
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viacomiendolirica comiendolirica
youaresonaive
Przed pisaniem listu do Ciebie ogarnia mnie taka sama trema jak przed randką z Tobą po dłuższym rozstaniu. Ze wszystkiego, co nieustannie do Ciebie mówię przez cały dzień i pewno również przez sen (dobrze że nie na głos), z tego wszystkiego mam nagle wybrać tylko to, co zmieści się w liście!

Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej 29.06.1964
Reposted fromamanecer amanecer viacomiendolirica comiendolirica
0631 aaea 500
Reposted fromamatore amatore viacomiendolirica comiendolirica
youaresonaive

"Getting hard to sleep.
Blood is in my dreams.
But it's killing me - 
Trying to figure it out.

I'll let it go 'cause I won't see you later
And we're not allowed to talk it out.
I said I'd go. Put myself on show
But I'm still trying to figure it out."

Reposted fromAng3ll Ang3ll viacytaty cytaty

June 19 2017

youaresonaive
youaresonaive
5431 d4d6
Reposted frommowmihou mowmihou viala-lu la-lu
youaresonaive
youaresonaive
youaresonaive
czasem mi się przyśnisz
i ciężko z łóżka potem wstać
youaresonaive
Mama zawsze mi mówiła: „Niczego nie ułatwiaj mężczyźnie. Jeśli cię kocha, to cię znajdzie, choćbyś nie wiem gdzie była, zdobędzie cię nawet spod ziemi. A jak mu będziesz pomagać, to choćbyś podała się na srebrnej tacy, nic z tego nie będzie. Pamiętaj, nigdy nie ułatwiaj mężczyźnie”. Miałam te słowa „wdrukowane” w mózgu i w moim przypadku sprawdziły się. Mój mąż mówi, że nikt go w życiu tak nie umęczył jak ja. Teraz śmieje się z tego, ale ja jestem jego żoną.
— Magdalena Mielcarz
youaresonaive
I ze smutną miną w samotności gapisz się w Messenger
— Solar/Białas - Nie dla Ciebie (ft. Wac Toja)
youaresonaive
Zostań, bo najgorszym błędem jest odejście, od osoby która czeka, żeby dać ci szczęście.
Reposted fromorchis orchis viamoglismywszystko moglismywszystko
youaresonaive
6822 4b25
Reposted frommeeeow meeeow viamoglismywszystko moglismywszystko
youaresonaive
"Nic, co robiłaś, nie mogło być głupie, skoro uczyniło z ciebie kobietę, którą jesteś teraz. Spójrz na to w ten sposób: jesteśmy owocem naszych doświadczeń."
— A. Signorini
youaresonaive
Potrafię się przywiązać nawet do ulubionej poduszki, a ktoś mi mówi, żebym nie rozpaczała, kiedy odchodzi mój ulubiony człowiek.
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viaclerii clerii
youaresonaive
3354 0fa6
Reposted fromadaamanth adaamanth viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl