Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2017

youaresonaive
-To twoja wina, to Ty uciekłaś.
-Zawsze uciekałam. To Ty nie pobiegłeś za mną.
Reposted frommefir mefir viagdziejestola gdziejestola
youaresonaive
– Masz czasem uczucie, że nic Ci się nie zdarzy? – Tak. I nic się nie zdarza, co z tego?
— The Sopranos (S01E08)
8715 2a35 500
youaresonaive
Znam Cię totalnie inaczej niż wszyscy inni.
youaresonaive
7340 e728
Reposted frompoppyseed poppyseed viagdziejestola gdziejestola
youaresonaive
4653 4d43
youaresonaive
0027 1a25
Reposted from21gramow 21gramow viagdziejestola gdziejestola
youaresonaive
– Co robisz w życiu? – zapytał Lucyfer. Bartek zastanawiał się nad odpowiedzią. Wreszcie zdecydował się na zdanie tyleż prawdziwe, ile efektowne: – W ostatnim czasie gniję płytko.
— I. Karpowicz, "Balladayny i romanse"
Reposted fromanks anks viagdziejestola gdziejestola
youaresonaive
6191 8da0 500
youaresonaive
youaresonaive
8681 a741
Reposted fromholdommig holdommig viagoszko goszko
youaresonaive
Przez ludzi których nie widzimy dziś,
przez słowa których nie powinno być,
przez grzechy których nie możemy zmyć...

— Białas & Lanek ft. Quebonafide - Ganges
Reposted fromSalute Salute viapozakontrola pozakontrola

July 13 2017

youaresonaive
[....] żadne ograzmy nie są warte moich nerwów. AMEN.
— D, Bóg nam świadkiem.
Reposted bypozakontrola pozakontrola
youaresonaive
(...) tylko to co czujesz mnie interesuje
— Eldo "Pożycz mi płuca"
Reposted fromxalchemic xalchemic viagdziejestola gdziejestola
5248 472c 500
Reposted fromkimik kimik
youaresonaive
Taki dzień to tylko przespać
2864 1edc 500

Kretzulescu Palace, Bucharest (by Dominuz)

youaresonaive
3012 dbba
Reposted fromfeels feels viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl