Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2017

youaresonaive
3175 8f40
youaresonaive
9245 ecb3
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viaclerii clerii
youaresonaive
9649 6194
Reposted fromkarahippie karahippie
youaresonaive
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo viarisky risky
youaresonaive
youaresonaive
3760 705c
youaresonaive
7680 a4c8
Reposted fromimyours imyours viagdziejestola gdziejestola
youaresonaive
Nie wiem czemu nie chcesz przestać mi się śnić
Skoro dziś nie znaczymy dla siebie nic
— Rozbójnik Alibaba & Bezczel "Byłaś serca biciem"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
youaresonaive
8405 c202 500
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viamowmihou mowmihou
youaresonaive
... a ja nagle miałem dosyć tej piosenki (...) ludzi, którzy nie umieli żyć, miasta, które nie umiało nawet istnieć. I dziewczyny, która była gdzieś w tłumie, przez którą gotował mi się mózg, o którą bez przerwy biłem się sam ze sobą, o której nawet nie wiedziałem, czy mam dosyć jej, czy mam dosyć moich własnych durnych rozterek na jej temat.
— Kuba Żulczyk, Wzgórze psów, s. 532
youaresonaive
Każdy ma wspomnienia, do których lubi się uśmiechać.
youaresonaive
- A potem? Widziałaś się z nim? - Nie, nigdy. Ostatni raz tamtej nocy. Nie pocałował mnie ani się nawet porządnie nie pożegnał. Powiedział tylko, że musi na trochę wyjść. To wszystko.
— Małgorzata Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
youaresonaive
8610 87e5
“ To niepojęte, jak można tęsknić za osobą, zapachem, gestami, przytulaniem, bliskością. ”

— B. Rosiek
youaresonaive
6568 15b7 500
youaresonaive
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
youaresonaive
Moim najlepszym przyjacielem jest ten, który wydobywa ze mnie to, co jest we mnie najlepsze. 
— Henry Ford
Reposted fromtupfen tupfen viamoglismywszystko moglismywszystko
youaresonaive
Kiedy zapada noc mam jasność, że będę śnił o tym przez co nie mogę zasnąć.
— Quebonafide "Vanilla Sky"
Reposted fromxalchemic xalchemic viapodkreslajmnie podkreslajmnie
youaresonaive
Nie ma, nie było - okazuje się -
- nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl