Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

youaresonaive
Reposted fromhalucine halucine viagdziejestola gdziejestola
youaresonaive
- Jak Wam się układa?
- Trochę pod górę, ale to właściwa góra.
— Miłość 2.0
Reposted fromlovvie lovvie viagdziejestola gdziejestola
youaresonaive
Miała spojrzenie kogoś, kto miał jakąś wiarę, nieważne w co, lecz stracił ją w ułamku sekundy. (...) już wtedy wiedziałem, że ona wchodzi mi pod skórę przez oczy, przez otwory w ciele, że będę o niej myślał wtedy, kiedy nie powinienem. Że będzie mnie rozpraszać.
— Jakub Żulczyk
6637 9dc8 500
youaresonaive
youaresonaive
2989 5bbf 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaclerii clerii
youaresonaive
Miał prze­cież nie cze­kać! Czekał.
Miała prze­cież nie pi­sać! Pisała.
— Janusz Leon Wiśniewski
youaresonaive
7828 8413
Reposted frommhsa mhsa viagdziejestola gdziejestola
youaresonaive
BEZSENNE NOCE, SENNE PORANKI.
— Leśmian
Reposted frompoppyseed poppyseed viapodprzykrywka podprzykrywka
6643 fc3c

missmonroes:

Marilyn Monroe photographed by John Florea on the set of  How to Marry a Millionaire (1953)

9020 a028 500
2993 c01e
Reposted fromLittleJack LittleJack viapodprzykrywka podprzykrywka
youaresonaive
Wiem, że jestem dodatkiem. Na chwilę. Na nudę.
youaresonaive
the museum of tears
2988 0c80 500
Reposted fromsunlight sunlight viapodprzykrywka podprzykrywka
youaresonaive
2023 afcb 500
Reposted fromdzony dzony viacomiendolirica comiendolirica
youaresonaive
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith viamoglismywszystko moglismywszystko
youaresonaive
2741 9086 500
Reposted fromonlyladies onlyladies viamowmihou mowmihou
youaresonaive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl