Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

9356 f283
youaresonaive
Chciałabym kiedyś usłyszeć proste: ' jesteś taka, jakbym chciał'.
youaresonaive
Już było paru takich, których też byłem pewien...
— ZBUKU
youaresonaive
Ja w życiu nienawidzę jednej rzeczy. Nienawidzę zasypiać bez słowa “przepraszam”. Z mojej strony. Nienawidzę tak zwanych cichych dni. Nie pamiętam, czy u nas kiedykolwiek taki dzień się zdarzył. Jeżeli zawalę, to ja nie mogę tak po prostu zasnąć, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że leżymy razem i śpimy koło siebie bez słowa “przepraszam".
— Adam Woronowicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamadamebutterfly madamebutterfly
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

youaresonaive
youaresonaive
(...) nie kombinuj. Kiedy kombinujesz, przestaję ci wierzyć.
— Anna Dymna
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagdziejestola gdziejestola
youaresonaive
Są takie piosenki, które muszą być słuchane jak najgłośniej, i takie, które najlepiej brzmią po cichu.
Reposted fromlittlefool littlefool viagdziejestola gdziejestola
youaresonaive
2454 28d0 500
youaresonaive
2888 f7fd
niedopowiedzenia.
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viagdziejestola gdziejestola
youaresonaive

Co to jest miłość

nie wiem

ale to miłe

że chcę go mieć

dla siebie

na nie wiem

ile

 

— Jonasz Kofta
youaresonaive
youaresonaive
4900 8c28
no.
Reposted fromdoedeer doedeer viamoglismywszystko moglismywszystko
youaresonaive
youaresonaive
Nie analizujmy, nie interpretujmy. Czujmy.
youaresonaive
Dobry pocałunek czujesz między udami.
Reposted fromlluca lluca viaclerii clerii
youaresonaive
może się wszystko jakoś ułoży
— ponure prośby
Reposted frompierdolony pierdolony
youaresonaive
Spanie obok drugiej osoby, w odległości paru centymetrów to akt absolutnej ufności.
— Jonathan Carroll
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianataliana nataliana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl